ПОСТАНОВКА ЖИТТЄВОЇ МЕТИ. Методика SMART

Людина на 75% складається з води, без цілі у житті це просто вертикальна калюжа. Тому кожна людина повинна вміти правильно ставити цілі, адже це вже половина успіху.

Для цього використовуйте методику SMART. За цією методикою ціль повинна бути: конкретна, вимірювана, досяжна, значима та обмежена у часі.

Specific: Конкретна.

Поняття «Конкретний» означає, що при постановці мети точно визначений результат, який ви хочете досягти. Сформулювати конкретну мету допоможе відповідь на наступні питання: Якого результату я хочу досягти за рахунок виконання мети і чому? Хто залучений в виконання мети? Чи існують обмеження або додаткові умови, які необхідні для досягнення мети? Завжди діє правило: одна мета – один результат. Якщо при постановці мети з’ясувалося, що в результаті потрібно досягти декількох результатів, то мета повинна бути розділена на кілька цілей.

Measurable: Вимірювана.

На етапі постановки мети необхідно встановити конкретні критерії для вимірювання процесу виконання мети. У постановці вимірюваної мети допоможуть відповіді на питання: Коли буде вважатися, що мета досягнута? Який показник буде говорити про те, що мета досягнута? Яке значення у даного показника повинно бути для того, щоб мета вважалася досягнутою?

Achievable or Attainable: Досяжна.

Якщо мета не є досяжною – ймовірність її виконання буде наближатися до 0. Досяжність мети визначається на основі власного досвіду з урахуванням всіх наявних ресурсів і обмежень. Обмеженнями можуть бути: тимчасові ресурси, інвестиції, трудові ресурси, знання і досвід виконавця, доступ до інформації та ресурсів, можливість приймати рішення і наявність управлінських важелів у виконавця мети.

Relevant: Значима.

Для визначення значущості мети важливо розуміти, який внесок вирішення конкретного завдання внесе в досягнення глобальних стратегічних завдань у вашому житті. У постановці значимої мети допоможе наступне питання: Які вигоди принесе мені рішення поставленого завдання? Якщо при виконанні мети в цілому ви не отримаєте вигоди – така мета вважається марною і означає марнування ресурсів.

Time bound: Обмежена у часі

Мета по SMART повинна бути обмежена по виконанню в часі, а значить повинен бути визначений фінальний термін, перевищення якого говорить про невиконання мети. Встановлення тимчасових рамок і кордонів для виконання мети дозволяє зробити процес управління контрольованим. При цьому тимчасові рамки повинні бути визначені з урахуванням можливості досягнення мети у встановлені терміни.

 

Література:

Бех, І.Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 280 c

Дафне, Тессон, Шарлот, Гросстет. Поверь в себя [Текст] / Дафне Тессон, Шарлот Гросстет / пер. с фран. В. Еваровская. – М. : Махаон, 2010. – 128 с.

Некрасов, А. Живые мысли. Таблетка на каждый день [Текст] /                                 А. Некрасов. – М. : Центрполиграф, 2008. – 248 с.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.